Όροι Εγγύησης

 

Το πρόγραμμα εγγύησης περιλαμβάνει δωρεάν επισκευή ελαττωματικών αεροβόλων (και γεμιστήρων) για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει περιστατικά που αφορούν αστοχία υλικού ή εργασίας.

Δεν καλύπτονται περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, η σκισίματος καθώς επίσης και τα ξύλινα μέρη .

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τον πρώτο αγοραστή. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αποδεικτικού αγοράς, με σαφή περιγραφή του μοντέλου, αριθμού όπλου και την ημερομηνία αγοράς. Η Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ, αναλαμβάνει να καλύψει μόνο προϊόντα που έχουν εισαχθεί αποκλειστικά από αυτήν.