Αεροβόλα
Υψηλής Απόδοσης

Δεξιοτεχνία,
Ακρίβεια & Ορθότητα

Tα πιο συμβατά και αποδοτικά βλήματα.
Εμφάνιση και απόδοση που κόβουν την ανάσα!

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ

Τα BSA air rifles είναι αποτέλεσμα 150 ετών της Αγγλικής
επιτυχημένης οπλοποιείας συνοδευόμενη από τελευταίας γενιάς κατασκευές ακριβείας.