Αεροβόλα
Υψηλής Απόδοσης

Δεξιοτεχνία,
Ακρίβεια & Ορθότητα

BUCCANEER
Προσυμπιεσμένου αέρα με μόνο με 500€!
Tα πιο συμβατά και αποδοτικά βλήματα.
Μόνο με 288€!
Εμφάνιση και απόδοση που κόβουν την ανάσα!
Comet με 179€ Polaris με 299€

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ

Τα BSA air rifles είναι αποτέλεσμα 150 ετών της Αγγλικής
επιτυχημένης οπλοποιείας συνοδευόμενη από τελευταίας γενιάς κατασκευές ακριβείας.